ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ

Κεντρική Ομιλήτρια

Η Χρυσάνθη Σκουμπουρδή είναι Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού». Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών βιβλίων και συν-συγγραφέας άλλων δύο. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων, σε ιστοσελίδες, καθώς και σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους. Έχει επιμεληθεί πρακτικά ελληνικών και διεθνών  συνεδρίων.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων, καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει οργανώσει ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διερευνητική μαθηματική εκπαίδευση, καθώς και στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και παιχνιδιού για τη διδασκαλία/μάθηση των μαθηματικών, τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και σε παιδιά με προβλήματα όρασης.

Προσωπικές ιστοσελίδες: http://ltee.aegean.gr/skoumpourdi/ και

https://www.researchgate.net/profile/Chrysanthi_Skoumpourdi