Ο Φραγκίσκος Καλαβάσης είναι Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών και Εκπαιδευτικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Συνεργάτης Ερευνητής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ερευνών στην Ποιότητα, Οργάνωση, Νοημοσύνη (Larequoi) του Πανεπιστημίου Paris Saclay, UVSQ. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διδακτική των Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση" που λειτουργεί στη…

Ο Αντώνης Οικονόμου είναι Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπηρετεί από το 2001.  Την τρέχουσα διετία (2022-2024) είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, ενώ διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαθηματικά» και Διευθυντής του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής…

Ο Ιωάννης Αγαλιώτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική Μεθοδολογία για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Η ακαδημαϊκή δράση του περιλαμβάνει ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό και διοικητικό έργο σε ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και σημαντικές διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες.…

Η Χρυσάνθη Σκουμπουρδή είναι Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού». Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών βιβλίων και συν-συγγραφέας άλλων δύο. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων, σε ιστοσελίδες, καθώς και σε διεθνείς…

O Αθανάσιος (Θάνος) Βουλόδημος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (2007) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα το 2010 και Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 2011. Από τον Δεκέμβριο 2021 είναι Επίκουρος Καθηγητής στη…