ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κεντρικός Ομιλητής
10:00 - 11:00

Welcome Speech

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

Mariono Rose

CEO & Founder
11:00 - 12:00

Business Around World

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής
14:00 - 15:00

About The Technology

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
23:00 - 12:00

Passion and People

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
14:00 - 15:00

Businesses Management

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ

Κεντρική Ομιλήτρια

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής
16:00 - 17:00

Multinational Businesses

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής
10:00 - 11:00

Managing Supply Chains

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κεντρικός Ομιλητής

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
14:00 - 15:00

Entrepreneurship & Growth

Music is an art form and cultural activity whose medium is sound organized in time. In general definitions of music will include common elements such as pitch the sonic qualities of timbre.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
15:00 - 16:00

Business Econometric

Music is an art form and cultural activity whose medium is sound organized in time. In general definitions of music will include common elements such as pitch the sonic qualities of timbre.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
14:00 - 15:00

E-Business & E-government

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

15:00 - 16:00

Business Environment

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κεντρικός Ομιλητής
16:00 - 17:00

Business Loss & Profit

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κεντρικός Ομιλητής
10:00 - 11:00

Welcome Speech

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
11:00 - 12:00

Businesses Management

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ

Κεντρική Ομιλήτρια
14:00 - 15:00

About The Technology

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής
15:00 - 16:00

Passion and People

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κεντρικός Ομιλητής
16:00 - 17:00

Businesses Management

In cultures which traditionally or currently use calendars other than the Gregorian, New Year’s Day is often also an important celebration. Some countries concurrently use the Gregorian and another calendar.