ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κεντρικός Ομιλητής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κεντρικός Ομιλητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ

Κεντρική Ομιλήτρια

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ

Κεντρική Ομιλήτρια

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ

Κεντρικός Ομιλητής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ

Κεντρικός Ομιλητής